» 27 września 2017

Archiwum dzienne: 27 września 2017

Aktualności

Ubezpieczenia

Gallery Published by:

PZPN logo wpis

 

Powszechny Zakład Ubezpieczeń S.A. we  współpracy z Polskim Związkiem Piłki Nożnej przygotował pierwszy ogólnopolski program ubezpieczenia NNW dla zawodników piłkarskich klubów sportowych zrzeszonych w Wojewódzkich Klubach PZPN. Program obejmuje wszystkich piłkarzy i piłkarki, włącznie z zawodnikami ekstraklasy, I ligi, II ligi i reprezentacji Polski. To najlepsza oferta na rynku zarówno pod względem zakresu ubezpieczenia, poziomu składki jak i obsługi sprzedażowej oraz serwisu po szkodzie.

pismo do klubów 2017-07-11

Warunki zawierania umów ubezpieczenia i zakres ubezpieczenia NNW

OWU PZU NNW_7B12_III

PZU_projekr_plakat_PZPN_21062017_v4

PZU_projekr_plakat_PZPN_zawodnik_27062017_v4

PZU_projekt_ulotkaA4_PZPN_kierownik_22062017_v5(1)

PZU_projekt_ulotkaDL_Dzieci_PZPN_21062017_v4PZU_projekt_ulotkaDL_PZPN_doros_y_21062017_v4